Info Petrosani

Petrosani
monografie

O scurta analiza asupra istoriei, condițiilor climaterice, solului si potențialului municipiului Petroșani 

citeste mai mult

Date
statistice

Vectorii de dezvoltare al unei comunități se pot deduce prin metode științifice. Si aici analiza statistica este utila. Despre Petroșani in cifre 

citeste mai mult

Viata
economica

O scurta analiza potențialului economic, condițiilor actuale si dezvoltarea economica a municipiului Petroșani

citeste mai mult

Turism. Institutii publice. Cultura

O comunitate trăiește si este vie. O scurta privire asupra condițiilor socio-culturale ale municipiului Petroșani

citeste mai mult

Norme metodologice 

O enumerare a normelor metodologice utilizate 

citeste mai mult

Chesionar aferent etapei de redactare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Petroşani 2021-2027

Vă rugam a ne aloca 3 minute pentru completarea chestionarului menit să ne ajute la integrarea dorinţelor dumneavoastră legat de dezvoltarea municipiului Petroşani.
Trei munite pentru şase ani de proiecte.

Către chestionar

Dezvoltare 2021-2027
– surse de finantare vizate –

Perioada 2021-2027 reprezintă una din cele mai importante pentru dezvoltarea municipiului Petrosani din fonduri structurale nerambursabile („fonduri europene”).

Dezvoltarea Municipiului Petrosani in perioada 2021-2027 este centrată pe construcția unui municipiu redresat, adaptat necesitatilor comunitatii, care să îmbine calitatea locuirii și dinamica mediului economic pentru confortul și bunăstarea locuitorilor săi și să faciliteze transformarea orașului într-un centru de oportunități și resurse pentru regiune.

Obiectivul de Politică 1 – O Europă mai inteligentă


citeste mai mult

Obiectivul de Politică 2 – O Europă mai ecologică


citeste mai mult

Obiectivul politic 3 – O Europă mai conectată


citeste mai mult

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă


citeste mai mult

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni


citeste mai mult

Obiectivul Specific Fondul pentru Tranziție Justă


citeste mai mult

Proiecte de interes comunitar
Primăria Petrosani a identificat o serie de investiții necesare si recomandate pentru accelerarea ritmului de dezvoltare al orașului. Iată planurile si lista de proiecte identificate de Primărie pentru accesarea de fonduri in exercițiul 2021-2027 (lista este in consultare publica devenind oficiala dupa aprobarea de catre Consiliul Local).

Rezumate strategie 2021 – 2017. Politici UE inglobate. Politici nationale. Politici regionale.  

Cadrul logic, al finantarilor disponibile in cadrul UE si al Guvernului României. Orizont 2021-2027. Fundamentare Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 – 2027. 
Viziune strategică

Viziunea strategică sintetizează sensul evoluției de dezvoltare a unei comunități și determină direcției de transformare a viziunii în realitate. Viziunea privind dezvoltarea unei comunități, reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi așteptată dezvoltare. Ea presupune o gândire dinamică şi capabilă care să evalueze pe termen lung şansele de dezvoltare pentru atingerea scopului dorit. Deşi, de multe ori, între viziune şi evoluţia ulterioară a acesteia există numeroase abateri, definirea viziunii reprezintă o condiţie pentru dezvoltarea oricărei comunități.

În condiţiile unui mediu caracterizat printr-o dinamică crescută şi schimbări numeroase, în lipsa unei viziuni bine definite, evoluţia viitoare este nesigură. Formularea viziunii trebuie să se bazeze pe o serie de elemente care să îi asigure succesul şi credibilitatea. Astfel, starea ideală care se proiectează în viitor trebuie să fie înrădăcinată în prezent și trebuie să se aibă în vedere dificultăţile şi obstacolele la care este supusă atât comunitatea cât și organizațiile ei. Totodată, viziunea creată trebuie să genereze o atitudine de încredere în viitor şi în posibilităţile concrete de dezvoltare în sensul transformării viziunii propuse în fapte, stimulând participarea eficientă a tuturor factorilor care trebuie și pot să contribuie la schimbare.

O viziune bună oferă posibilitatea tuturor membrilor, instituții, organizații și chiar cetățeni să îşi identifice interesele şi deci să-şi construiască motivaţia necesară pentru punerea ei în practică, fiind împărtăşită şi acceptată de toţi cei implicați.

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Petrosani este generată de rezultatul Analizei situației existente din punct de vedere socio-economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială, pornind de la punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările identificate. În procesul de planificare strategică s-au desprins o serie de concluzii care pun bazele dezvoltării orașului.

Oportunitati financiare

Autoritatea publica are liniile ei de accesare fonduri nerambursabile. Dar nu putem dezvolta singuri orașul. Aici sunt oportunitățile pe care si Dvs le aveți. Accesând fonduri ne ajutați sa creștem orașul Petrosani!
O

Unitati administrativ teritoriale

Fonduri destinate dezvoltării comunității unde eligibile sunt doar autoritățile publice si/sau unitățile subordonate. 

afla mai mult

Societati comerciale

Fonduri destinate dezvoltării societăților comerciale, agenților economici.

afla mai mult

ONG

Fonduri destinate dezvoltării organizațiilor neguvernamentale.  

afla mai mult

Contact

Dorim sa știm opinia ta, sa îți răspundem la întrebări si sa fim in contact cu tine.
De asemenea ne puteti transmite  sugestii sau observatii legate de Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani 2021 – 2027. Toate propunerile vor fi directionate catre functionarii Primariei Municipiului Petrosani.