Mesajul primarului pentru viitorii parteneri în procesul de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Petroșani

Primăria Municipiului Petroșani a întreprins demersurile pentru dezvoltarea orașului iar primul pas în acest sens este elaborarea Strategiei de dezvoltare locală, document programatic pentru perioada 2021 – 2027.

Strategia integrată de dezvoltare urbană, va oferi o îndrumare realistă pentru alocarea efectivă a resurselor municipale, fie ele umane, materiale sau financiare. În perioadele în care resursele sunt restrânse, alocarea eficientă a resurselor capătă o și mai mare importanță.

Noua strategie va avea particularitatea de a fi o strategie durabilă și integrată care reunește toate sectoarele pentru care autoritatea locala are un mandat dar și toți actorii și părțile interesate corespunzătoare, într-o manieră coordonată. Această strategie va combina problemele sectoriale într-un mod structurat.

Pentru atingerea acestor obiective este necesară implicarea și cooperarea tuturor celor care vor fi afectați de măsurile ce urmează a se implementa astfel încât să fie identificate nevoile și problemele reale ale comunității iar prin contribuțiile fiecărui partener de dialog să fie identificate cele mai bune soluții pe care Primăria le poate implementa în perioada vizată.

În calitate de primar al municipiului Petroșani dar și de localnic în același timp, sunt conștient de potențialul de dezvoltare al acestuia și consider că doar printr-un dialog deschis se poate stabili un parteneriat pe termen lung în care toate părțile interesate de utilizarea potențialului economic, turistic, social al Petroșaniului, să aibă posibilitatea de a influența conținutul unei decizii, să poată contribui la acest proces de dezvoltare și să răspundă la acțiunile propuse.

In spiritul acestei dorințe de parteneriat între Primărie- Societate Civila – Mediu de afaceri -Organizații de cult si cetățenești, vă invit pe această cale de a răspunde la o serie de întrebări care au ca scop pe de o parte analizarea situației actuale iar pe de altă parte stabilirea viitoarelor direcții și priorități de dezvoltare.


Cu stimă,

Florin-Tiberiu IACOB RIDZI

Primar
CATRE CHESTIONAR