Proiecte 2021-2027

 Obiectiv specificAxa prioritaraCODProiectResponsabilIndicatoriValoare est. (mii lei, fara TVA)SursaPerioadaGrad
1OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.1Reabilitare rețele  apă potabilă  în Municipiul OltenițaSC ECOAQUA SALungime totală a rețelei de apă potabilă  reabilitate (m)1.292Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2021
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027
2022 – 2024strategic
2OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.2Extinderi rețele de apă potabilă în Municipiul OltenițaSC ECOAQUA SALungime totală a rețelei noi apă potabilă (m)1.207Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2022 – 2024strategic
3OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.3Reabilitate și retehnologizare Stație de Tratare a Apei Potabile, Municipiul Oltenița, (inclusiv foraj cu H = 400m)SC ECOAQUA SANumărul de stații reabilitate și retehnologizate27.499Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2022 – 2024strategic
4OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.4Dezvoltare, modernizare, dotare dispecerat cu sistem integrat SCADA (apă și canalizare)SC ECOAQUA SANumărul de stații reabilitate și retehnologizate4.136Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2022 – 2024strategic
5OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.5Extinderi rețele canalizare menajeră Municipiul Oltenița SC ECOAQUA SALungime totală a conductelor de canalizare noi (m)6.872Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2022 – 2024strategic
6OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.6Înlocuiri rețele canalizare menajeră în Municipiul Oltenița SC ECOAQUA SALungime totală a conductelor de canalizare înlocuite (m)12.048Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2025strategic
7OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.7Creare sistem de colectare a mâlului rezultat de la stația de epurare și construcție stație preparare copostSC ECOAQUA SANumăr stații preparare compost nou construite1.500Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2025punctual
8OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.8Înlocuiri rețele canalizare ape pluviale în Municipiul Oltenița SC ECOAQUA SALungime totală a conductelor de canalizare înlocuite (m)315Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2025strategic
9OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.9Reabilitare si retehnologizari Statii Pompare Ape MeteoriceSC ECOAQUA SANumăr SPM reabilitate, retehnologizate1.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2025suport
10OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.10Înlocuire conducte refulare SPMSC ECOAQUA SALungime conducte înlocuite420Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2025suport
11OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.11Extindere rețele canalizare în Municipiul OltenițaSC ECOAQUA SALungime totală a conductelor de canalizare noi (m)2.837Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2022 – 2025strategic
12OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.12Separarea măsurării consumului de apă pentru condomini (contorizare individuală, contorizări abonați cu apometre cu citire la distanță)SC ECOAQUA SANr. contorizări  individuale de apă realizate7.828Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2024suport
13OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.13Relocare, reabilitare și modernizare rețea refulare SPAU2 ÷ Stație EpurareSC ECOAQUA SANr. proiecte stație de epurare implementate963Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2022 – 2024suport
14OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.14Extindere rețea gaze în cartierul nou Zona NordPrimăria Municipiului Oltenița
DISTRIGAZ
Lungime totală a rețelei noi de gaze (ml)1.500Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 strategic
15OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.15Extinderea rețele de apă potabila, menajeră și pluvială în cartierul nou Zona NordSC ECOAQUA SALungime totală a rețelei noi de apă potabilă, menajeră, pluvială  reabilitate (m)8.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272026 – 2027strategic
16OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.16Extinderea rețele electrice în cartierul nou Zona NordPrimăria Municipiului Oltenița
ENEL
Lungime totală a rețelei electrice noi (ml)10.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272026 – 2027strategic
17OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.17Amenajare târg /obor. Crearea unei piețe volante de produse locale, din satele din jurPrimăria Municipiului Oltenița Nr. piețe amenajate1.000buget sau alte surse2024 – 2026suport
18OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.18Reabilitare, modernizare și extindere piața agroalimentară Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. investiții în modernizare piață realizate8.000buget sau alte surse2022 – 2024suport
19OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.19Creșterea securității și siguranței cetățenilor prin implementarea de sisteme de supraveghere video, control acces și monitorizare prin senzori a spațiilor publice, unităților de învățământ, piețelor publice, parcărilor, punctelor de colectare a deșeurilorPrimăria Municipiului Oltenița Nr. puncte de supraveghere video instalate20.000Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
20OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.20Crearea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor, procesare, reciclarePrimăria Municipiului Oltenița Nr. sisteme create1.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272021 – 2023strategic
21OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.21Modernizare  Aleea Florilor, Municipiul Oltenița  – sistem rutier și trotuarePrimăria Municipiului Oltenița Lungime totală străzi modernizate120Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
22OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.22Modernizare Aleea Crângului, Municipiul Oltenița  – sistem rutier și trotuare Primăria Municipiului Oltenița Lungime totală străzi modernizate82Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
23OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.23Modernizare strada Intrarea Mușețelului, Municipiul Oltenița  – sistem rutier și trotuarePrimăria Municipiului Oltenița Lungime totală străzi modernizate140Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
24OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.24Modernizare străzi Cartier Zona Sud strada Știrbei Vodă, strada Zefirului, strada Gheorghe Lazăr și strada Teiului, Municipiul Oltenița  – sistem rutier și trotuare Primăria Municipiului Oltenița Lungime totală străzi modernizate3.300Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
25OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.25Crearea unui sistem de de producție, distribuție, stocare energie electrică din surse regenerabilePrimăria Municipiului Oltenița Capacitate producție (kw)10.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2024strategic
26OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.26Modernizare strada Intrarea Călărași  – carosabil Primăria Municipiului Oltenița Lungime totală străzi modernizate2.600Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
27OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.27Modernizare strada Depozitelor  – carosabil Primăria Municipiului Oltenița Lungime totală străzi modernizate1.100Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
28OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.28Modernizare străzi de acces local cartier local Zona Sud – strada Digului  – carosabil și trotuar Primăria Municipiului Oltenița Lungime totală străzi modernizate410Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
29OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.1 Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare, salubritate, electricitate, distribuţie gaze, piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență)1.1.1.29Reabilitare străzi în urma executării lucrarilor de reabilitare și extindere rețele de apă și canalizarePrimăria Municipiului Oltenița Lungime străzi asfaltate (ml)27.000Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024strategic
30OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.1Modernizare alei, trotuare și parcări de reședință zona CentralăPrimăria Municipiului Oltenița Suprafață alei, trotuare și parcări de reședință modernizate (mp)900Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024suport
31OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.2Construire/Amenajare locuri de parcare în Municipiul Oltenița, Primăria Municipiului Oltenița Nr. locuri de parcare construite/amenajate12.000Programul Operațional Regional 2021-20272021 – 2022suport
32OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.3Construcție Variantă Ocolitoare Oltenița Primăria Municipiului Oltenița
CNAIR
km de drum nou construit200.000Programul Operational Transport 2021-20272022 – 2025strategic
33OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.4Creare  Rețea de Transport Public Local, prin realizarea unei infrastructuri necesaremijloacelor de transport în comun (autobuze, microbuze electrice), inclusiv prin crearea stațiilor de călători, depouri, etc  Primăria Municipiului Oltenița Capacitate de transport public creat (km, călători)50.000Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027strategic
34OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.5Amenajarea de rastele stradale pentru parcarea bicicletelor în zonele de interes public: instituții, școli, licee, gară, autogară, zone comerciale, muzeePrimăria Municipiului Oltenița Nr. rastele pentru biciclete amenajate500Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027suport
35OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.6Introducerea unei politici/ unui sistem de închiriere biciclete cu scopul descongestionării traficului rutier şi reducerii poluăriiPrimăria Municipiului Oltenița Nr. strategii / politici / documente programatice elaborate și implementate1.000Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027punctual
36OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.7Dezvoltare și implementare sistem inteligent de semnalizare și avertizare a trecerilor de pietoni în vederea creșterii siguranței cetățenilorPrimăria Municipiului Oltenița Nr sisteme implementate1.300Programul Operațional Regional 2021-20272024 – 2025suport
37OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.8Reabilitarea sediului Primăriei Municipiului Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri administrație reabilitate5.708Programul Operațional Regional 2021-20272021 – 2024punctual
38OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.2 Dezvoltarea mobilității şi modernizarea infrastructurii de transport urban1.1.2.9Reabilitare, modernizare si consolidare  constructie administrativa (fosta Judecatorie).Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri administrative reabilitate, modernizate, consolidate  1.0357Programul Operațional Regional 2021-2022021 – 2024punctual
39OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.3 Construirea de locuințe și dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie1.1.3.1Anvelopare și reabilitare blocuri locuințe Primăria Municipiului Oltenița și Asociații de poprietariNr. clădiri locuințe reabilitate termic200.000Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027punctual
40OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.3 Construirea de locuințe și dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie1.1.3.2Creșterea eficienței energetice a locuinţelor aparținând Municipiului Oltenița prin reabilitare termică, consolidare, etc. Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri locuințe reabilitate termic, consolidate 70.000Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027strategic
41OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.3 Construirea de locuințe și dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie1.1.3.3Eficientizare energetică Staţia de Tratare apă potabilă Oltenița  prin montarea de panouri fotovoltaice SC ECOAQUA SANr. panouri fotovoltaice montate1.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2023suport
42OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.3 Construirea de locuințe și dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie1.1.3.4Eficientizare energetică Staţia de Epurare Oltenița  prin montarea de panouri fotovoltaice SC ECOAQUA SANr. panouri fotovoltaice montate1.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 20272022 – 2023suport
43OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.3 Construirea de locuințe și dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie1.1.3.5Construire locuințe sociale – cartier nou Zona NordPrimăria Municipiului Oltenița Nr. locuințe sociale construite13.000Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
Alte surse
2026 – 2027strategic
44OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.3 Construirea de locuințe și dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie1.1.3.6Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – cartier nou Zona NordPrimăria Municipiului Oltenița
Agenția Națională pentru Locuințe
Nr. locuințe sociale construite7.000ANL2023 – 2025strategic
45OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.3 Construirea de locuințe și dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie1.1.3.7Construire locuințe de serviciuPrimăria Municipiului Oltenița Nr. locuințe sociale construite7.000Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
Alte surse
2026 – 2027strategic
46OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.4 Revitalizare urbană și Reconversie și refuncționalizare terenuri, suprafețe și clădiri degradate, vacante sau neutilizate1.1.4.1Reconversia și refuncționalizarea terenurilor, suprafețelor și clădirilor degradate, vacante sau neutilizate Primăria Municipiului Oltenița Suprafață terenuri, clădiri pentru care s-a realizat reconversia / refuncționalizarea (mp)25.000Programul Operațional Regional 2021-20272024 – 2026punctual
47OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.4 Revitalizare urbană și Reconversie și refuncționalizare terenuri, suprafețe și clădiri degradate, vacante sau neutilizate1.1.4.2Modernizarea spațiilor publice urbane – zona CentruPrimăria Municipiului Oltenița Suprafață modernizată (mp)5.000Programul Operațional Regional 2021-20272024 – 2027strategic
48OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.4 Revitalizare urbană și Reconversie și refuncționalizare terenuri, suprafețe și clădiri degradate, vacante sau neutilizate1.1.4.3Restaurarea clădirilor cu valoare istorică din domeniul public al Primăriei Municipiului Oltenița în vederea îmbunătăţirii aspectului estetic urban în Municipiul Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri restaurate 15.000Programul Operațional Regional 2021-20272025 – 2027punctual
49OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.4 Revitalizare urbană și Reconversie și refuncționalizare terenuri, suprafețe și clădiri degradate, vacante sau neutilizate1.1.4.4Restaurarea monumentelor istorice în vederea îmbunătăţirea aspectului estetic urban în Municipiul Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. monumente restaurate2.500Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024punctual
50OS1 Modernizarea infrastructurii urbaneAxa1.4 Revitalizare urbană și Reconversie și refuncționalizare terenuri, suprafețe și clădiri degradate, vacante sau neutilizate1.1.4.5Creare perdele forestiere în jurul Municipiului OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Suprafața perdelelor forestiere nou create (mp)5.000Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2024suport
51OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.1Reabilitare/modernizare, echipare unități de învățământ în municipiu Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate25.000Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026strategic
52OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.2Reabilitare, amenajare, dotare Cămin pentrupersoane vârstnice “Sfântu Gheorghe” Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri reabilitate4.000Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-20272023 – 2026strategic
53OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.3Reabilitare energetică, inclusiv consolidare Cămin pentrupersoane vârstnice “Sfântu Gheorghe” Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri reabilitate3.950Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
54OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.4Construcție sală de sport cu tribună de 180 locuri în cartier nou Zona Nord, Municipiul OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura sportivă create10.000CNI
alte surse
2021 – 2022punctual
55OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.5Imbunatatirea infrastructurii TIC la nivelul unitatilor de invatamant din municipiul OltenitaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. echpamente TIC noi6.000Programului Operaţional Competitivitate 2014-20202021suport
56OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.6Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de la nivelul municipiului Oltenita in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV 2Primăria Municipiului Oltenița Nr. unități de învățământ echipate3.000Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 2021suport
57OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.7Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   Școala Generală ”Mircea Eliade” OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate5.301Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
58OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.8Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   Școala Generală ”Spiru Haret” OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate7.217Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
59OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.9Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   Școala Generală ”Alexandru Vlahuță” OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate5.060Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
60OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.10Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   Școala Generală ”Alexandru D. Ghica” OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate6.611Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
61OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.11Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   Liceu Thnologic ”Nicolae Bălcescu” OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate25.733Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
62OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.12Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   Liceu Tehnologic ”Ion Ghica” OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate9.328Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
63OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.13Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   Colegiul Național ”Neagoe Basarab” OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate14.486Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
64OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.14Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   Școala Gimnaziala ”Prof. Lucian Pavel” – Corp Grădiniță Strada Argeșului Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate1.840Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
65OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.15Reabilitare energetică, inclusiv consolidare –   ”Grădiniță cu Program Prelungit nr. 2”Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate4.030Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
66OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.16Reabilitare și modernizare  la unitățile de învățământ – Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate4.000Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026suport
67OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.17Reabilitare și modernizare  la unitățile de învățământ – Scoala Gimnaziala “Spiru Haret”Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate4.800Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026suport
68OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.18Reabilitare și modernizare  la unitățile de învățământ – Scoala Gimnaziala” Alexandru Vlahuta”Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate2.800Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026suport
69OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.19Reabilitare și modernizare  la unitățile de învățământ – Scoala Gimnaziala “Alexandru D. Ghica”Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate3.800Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026suport
70OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.20Reabilitare și modernizare  la unitățile de învățământ – Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu”Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate14.660Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026suport
71OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.21Reabilitare și modernizare  la unitățile de învățământ – Liceul Tehnologic “Ion Ghica”Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate5.200Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026suport
72OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.22Reabilitare și modernizare  la unitățile de învățământ – Colegiul National “Neagoe Basarab”Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate7.900Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026suport
73OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.23Reabilitare/ modernizare și dotare Grădinițe în municipiu (Gradinita cu program prelungit nr. 1, Gradinita cu program prelungit nr. 2, Gradinita cu program normal nr. 1, Gradinita cu program normal nr. 2, Gradinita cu program normal nr. 3, Gradinita cu program normal nr. 4, Gradinita cu program normal nr. 5, Gradinita cu program normal nr. 6)Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate28.000Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026punctual
74OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.24Construire, amenajare și dotare creșă în zona  Municipiul OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. creșe construite5.000Programul Operațional Regional 2021-20272021 – 2022punctual
75OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.25Reabilitare/Modernizare clădire de ateliere ale unităților de învățământ în Municipiul Oltenița (Liceul Tehnologic Ion Ghica și Lucel Tehnologic Nicolae Bălcescu)Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura educațională modernizate10.000Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027suport
76OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.26Proiect tip – Construire didactic de înot în Municipiul Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura sportivă create5.000CNI
alte surse
2021 – 2022strategic
77OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în municipiu2.2.1.27Construire săli de educație fizică școlară, în unități de învățământ general obligatoriu, în Municipiul Oltenița Primăria Municipiului Oltenița 
Nr. clădiri din infrastructura sportivă create
20.000CNI
alte surse
2022 – 2024punctual
78OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.1Reabilitare și modernizare sistem supraveghere videoSpital Municipal Oltenița Nr. sisteme reabilitate, modernizate6.000Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027
Programul Operațional Regional 2021-2027
2023 – 2024suport
79OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.2Sistem integrat detectare, semnalizare, alertare în caz de incendiu și de asigurare a continuității activitățiiSpital Municipal Oltenița Nr. sisteme implementate2.000Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027
Programul Operațional Regional 2021-2027
2023 – 2024suport
80OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.3Dezvoltare sistem informatic integrat și securizat pein achiziția de echipamente IT, software, rețea, etc.Spital Municipal Oltenița Nr. sisteme impelementate3.000Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027
Programul Operațional Regional 2021-2027
2023 – 2024suport
81OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.4Construire și dotare corp spital Municipiul OltenițaPrimăria Municipiului OltenițaNr. clădiri nou construite și amenajate75.000CNI2023 – 2025strategic
82OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.5Reabilitare și modernizare rețea electrică interioară în Spitalul Municipal Oltenița, inclusiv dotare spital cu tablou electic generalSpital Municipal Oltenița Nr. clădiri pentru care s-a reabilitat rețeaua electrică interioară8.000Programul Operațional Sănătate 2021 -20272022 – 2025suport
83OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.6Reabilitare și modernizare Bloc Operator și Sala de Nașteri et. II și et. IV în Spitalul Municipal OltenițaSpital Municipal Oltenița Nr. săli reabilitate/modernizate5.000Programul Operațional Sănătate 2021 -20272021 – 2023strategic
84OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.7Modernizare și dotare Compartiment Primiri UrgențeSpital Municipal Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de sănătate modernizate10.000Programul Operațional Sănătate 2021 -20272024 – 2025strategic
85OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.8Reabilitare subsol Spitalul Municipal OltenițaSpital Municipal Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de sănătate modernizate2.500Programul Operațional Sănătate 2021 -20272022 – 2025suport
86OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.9Reabilitare bucătărie și spații anexe acesteiaSpital Municipal Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de sănătate modernizate1.000Programul Operațional Sănătate 2021 -20272021 – 2023suport
87OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.10Dotări cu mobilier, cazarmament spitalSpital Municipal Oltenița Nr. ”paturi” noi/modernizate6.000Programul Operațional Sănătate 2021 -20272023 – 2024suport
88OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.11Dotări cu aparatură medicală spital (ex. aparat pentru calcularea indicelui glezna-brat)Spital Municipal Oltenița Nr. dotări noi3.005Programul Operațional Sănătate 2021 -20272022 – 2023suport
89OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.12Reabilitare, modernizare și amenajare spații medicale spital (linoleum, tapet antibacterian, tâmplărie, etc.)Spital Municipal Oltenița Nr. mp reabilitati/amenajati/modernizati2.400Programul Operațional Sănătate 2021 -20272022suport
90OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.13Sstem producere energie verde cu panouri fotovoltaiceSpital Municipal Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de sănătate modernizate4.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-20272024 – 2026suport
91OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.14Reabilitare energetică, inclusiv consolidare Spital Municipal OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de sănătate modernizate29.684Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-20272024 – 2026suport
92OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.15Dotarea cu echipamente de laborator a Laboratorului de Analize Medicale din cadrul Ambulatorului integrat al Spitalului Municipal OltenițaSpital Municipal Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de sănătate modernizate500Programul Operațional Sănătate 2021 -20272022 – 2023strategic
93OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.16Investiții pentru introducerea de soluții pentru tele-medicină și pentru informatizarea serviciilor medicaleSpital Municipal Oltenița Nr. soluții tele- medicină/informatizare implementate500Programul Operațional Sănătate 2021 -20272024punctual
94OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.17Reabilitare, modernizare și dotare Unitatea de Asistență Medico-Socială Oltenița  Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de interes social modernizate3.950Programul Operațional Sănătate 2021 -20272023 – 2026strategic
95OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.18Reabilitare energetică, inclusiv consolidare Unitatea de Asistență Medico-Socială Olteni8țaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de interes social modernizate1.034Programul Operațional Regional 2021-2027
ELENA 2014 – 2020
2023 – 2026suport
96OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.2 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate2.2.2.19Creare, dotare și amenejare Cabinete de asistență medicală școlară/stomatologică în școli (Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade”, Scoala Gimnaziala “Spiru Haret”, Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu”, Scoala Gimnaziala” Alexandru Vlahuta”, Liceul Tehnologic “Ion Ghica”, Colegiul National “Neagoe Basarab”, Scoala Gimnaziala “Alexandru D. Ghica”)Primăria Municipiului Oltenița Nr. cabinete create1.000Programul Operațional Sănătate 2021 -20272023 – 2024strategic
97OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.3 Dezvoltarea serviciilor sociale2.2.3.1Programe în şcoli de reducere a abandonului şcolar – centru resurse şi instruire în cadrul PrimărieiPrimăria Municipiului Oltenița Nr. programe derulate500Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 – 20272025 – 2026strategic
98OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.3 Dezvoltarea serviciilor sociale2.2.3.2Program social „Părinţii şi şcoala pentru reducerea abandonului şcolar” – Centru
resurse şi instruire în cadrul Primăriei
Primăria Municipiului Oltenița Nr. programe derulate500Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 – 20272025 – 2026strategic
99OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.1Reabilitarea, consolidarea și modernizarea imobilului Club NavolPrimăria Municipiului Oltenița Nr clăduri de infrastructură reabilitate/modernizate5.596Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026punctual
100OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.2Amenajare Parc turistic ArgesPrimăria Municipiului Oltenița Suprafața regenerată (mp)21.938Programul Operațional Regional 2021-20272021 – 2024strategic
101OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.3Regenerare Parc turistic ArgesPrimăria Municipiului Oltenița Suprafața regenerată (mp)700Programul Operațional Dezvoltare Durabilă2021 – 2024strategic
102OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.4Amenajarea unui parc de promenadă in zona portului OltenitaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. zone de agrement create5.000Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2025strategic
103OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.5Crearea, modernizarea, extinderea şi amenajarea spațiilor verzi și locurilor de joacă pentru copii în Municipiul OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. zone de agrement create7.500Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2025punctual
104OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.6Reabilitarea Turnului de apă în vederea valorificării patrimoniului CulturalPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de petrecere a timpului liber reabilitate1.500Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027punctual
105OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.7Constuirea Muzeului dedicat Culturii Gumelnita, Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de petrecere a timpului liber reabilitate15.000Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2025punctual
106OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.8Parteneriat pentru activități culturale și educaționale cu scopul de a promova istoria orașului, a personalităților din Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. evenimente organizate1.000Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027suport
107OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.9Amenajarea unui cinematograf în aer liberPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de petrecere a timpului liber reabilitate1.500Programul Operațional Regional 2021-20272025 – 2027strategic
108OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.10Reabilitare, modernizare si consolidare Cinematograf FlacaraPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de petrecere a timpului liber reabilitate2.000Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026strategic
109OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.11Reabilitare, modernizare si consolidare Gradina de VaraPrimăria Municipiului Oltenița Nr. clădiri din infrastructura de petrecere a timpului liber reabilitate1.300Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2026strategic
110OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.12Amenajarea unei zone de agrement în Portul OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. zone de agrement create5.000Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2025strategic
111OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.13Dezvoltarea activității sportive prin reabilitarea, modernizarea și dotarea stadionului (inclusiv nocturnă)Primăria Municipiului Oltenița Nr. obiective din infrastructura sportivă (terenuri de sport, piste) create10.000Programul Operațional Regional 2021-20272024 – 2026punctual
112OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.14Dezvoltarea activității sportive prin crearea unui parc/pistă pentru karting copii și adulțiPrimăria Municipiului Oltenița Nr. obiective din infrastructura sportivă (terenuri de sport, piste) create1.000Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2024punctual
113OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.15Dezvoltarea activității sportive prin crearea unei piste de skateboard și rolePrimăria Municipiului Oltenița Nr. obiective din infrastructura sportivă (terenuri de sport, piste) create1.200Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2024punctual
114OS2 Creșterea calității locuiriiAxa2.4 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor culturale și de agrement a locuitorilor2.2.4.16Construire Centru Cultural în Municipiul OltenițaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. obiective din infrastructura sportivă (terenuri de sport, piste) create4.500Programul Operațional Regional 2021-2027
Compania Națională de Investiții
2021 – 2022punctual
115OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.1 Creșterea capacității administrative3.3.1.1Creşterea nivelului de pregătire a personalului din administraţia publică localăPrimăria Municipiului Oltenița Nr. participanți la cursuri de formare profesională din cadrul Primăriei1.000buget sau alte sursecontinuustrategic
116OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.1 Creșterea capacității administrative3.3.1.2Strategia de informatizare a municipiului Oltenița Primăria Municipiului Oltenița Nr. strategii/politici/ documente programatice elaborate și implementate150Programul Operațional Regional 2021-20272022suport
117OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.1 Creșterea capacității administrative3.3.1.3Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu cetățenii și de comunicare interinstituțională (îmbunătățire sistem videoconferințe)Primăria Municipiului Oltenița Nr. soluții tehnice pentru comunicare la distanță introduse200Programul Operațional Regional 2021-20272022suport
118OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.2 Creșterea calității și diversificarea serviciilor publice, digitalizare urbană3.3.2.1Implementarea de soluții tip ”smart city” în furnizarea de servicii publice Primăria Municipiului Oltenița Nr. de soluții tip ”smart city” implementate pentru furnizarea de servicii publice500Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2025strategic
119OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.2 Creșterea calității și diversificarea serviciilor publice, digitalizare urbană3.3.2.2Dezvoltare infrastructura servicii si echipamente pentru siguranta publica (monitorizare energie, mediu, rețea trafic, transport public, etc.)Primăria Municipiului Oltenița Nr. sisteme monitorizare instalate2.000Programul Operațional Regional 2021-2027
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027
2024 – 2026suport
120OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.2 Creșterea calității și diversificarea serviciilor publice, digitalizare urbană3.3.2.3Extindere, modernizare si digitalizare retea iluminat public in municipiul OltenitaPrimăria Municipiului Oltenița Nr. corpuri de iluminat modernizate/noi50.000Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2024strategic
121OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.2 Creșterea calității și diversificarea serviciilor publice, digitalizare urbană3.3.2.4Sistem de evidenţă şi arhivare electronicăPrimăria Municipiului Oltenița Sistem de evidenţă şi arhivare electronică implementat2.000Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027suport
122OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.3 Ordine publică și siguranța cetățeanului3.3.3.1Consolidarea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă prin modernizarea, extinderea sistemelor de înștiințare, avertizare, alarmare în cazuri de protecție civilă/situații de urgențăPrimăria Municipiului Oltenița Nr. servicii suport IT pentru realizarea înştiinţării, avertizării şi alarmării în situaţii de protecţie civilă/situaţii de urgenţă nou create200Programul Operațional Regional 2021-20272023 – 2024suport
123OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.3 Ordine publică și siguranța cetățeanului3.3.3.2Creşterea gradului de siguranță în condiţii de riscuri naturale şi reducerea riscului de dezastre naturale prin implementarea măsurilor preventive în zonele vulnerabilePrimăria Municipiului Oltenița Nr. măsuri preventive implementate în zonele vulnerabile4.000Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-20272023 – 2027suport
124OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.3 Ordine publică și siguranța cetățeanului3.3.3.3Creşterea gradului de siguranță în condiţii de riscuri naturale şi a capacității de răspuns și intervenție în caz de dezastre naturale prin achiziția de echipamente și utilaje Primăria Municipiului Oltenița Nr echpamente/utilaje noi2.750Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-20272023suport
125OS3 Dezvoltarea administrației publice localeAxa3.4 Dinamizarea vieții societății civile din comunitate3.3.4.1Promovarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionalePrimăria Municipiului Oltenița Nr. evenimente organizate700Programul Operațional Regional 2021-20272022 – 2027suport
126OS4 Susținerea mediului de afaceri existentAxa4.2 Sprijinirea dezvoltării IMM- urilor, mai ales a acelora care utilizează resurse umane calificate4.4.2.1Promovarea și stimularea parteneriatelor (afaceri, piața muncii, pregătire profesională) pentru o competitivtate durabilăPrimăria Municipiului Oltenița Nr evenimente organizate500Programul Operațional Regional 2021-20272021-2027strategic
127OS7. Realizarea unui concept de dezvoltare turistică și a unui program de promovare la nivel național și chiar europeanAxa7.1 Realizarea unei analize și a unei strategii de promovare turistică7.7.1.1Realizarea și implementarea unei strategii de promovare care să ia în calcul toate posibilităţile de dezvoltare a turismului local, inclusiv promovarea unităților de primire turistică și a serviciilor conexe turismuluiPrimăria Municipiului Oltenița Nr. strategii/politici/ documente programatice elaborate și implementate140Programul Operațional Regional 2021-20272025 – 2026suport
128OS7. Realizarea unui concept de dezvoltare turistică și a unui program de promovare la nivel național și chiar europeanAxa7.2 Program de promovare turistică a orașului7.7.2.1Crearea unui brand – turistic şi economic axat pe istoria localităţii şi pe tradiţia inter-culturală a zoneiPrimăria Municipiului Oltenița Brand turistic creat2.000Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027suport
129OS7. Realizarea unui concept de dezvoltare turistică și a unui program de promovare la nivel național și chiar europeanAxa7.2 Program de promovare turistică a orașului7.7.2.2Ghid turistic şi de investiţii în zona promovând istoria şi tradiţia localăPrimăria Municipiului Oltenița Nr. strategii/politici/ documente programatice elaborate și implementate100Programul Operațional Regional 2021-20272026 – 2027suport