Turism. Institutii publice. Cultura

Turismul este un sector cheie al economiei europene. Acest sector cuprinde o varietate mare de produse și destinații și implică mulți actori, atât din sectorul public, cât și din cel privat, cu domenii de competenta foarte descentralizate, de cele mai multe ori la nivel regional și local.

                   Turismul se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică secolelor XX și XXI.

                   Prin turism se înțelege, în primul rând, ansamblul de activități prin care omul își petrece timpul liber călătorind în altă localitate sau țară pentru a vizita oameni și locuri, monumente și muzee, pentru a-și îmbogăți cunoștințele generale, pentru a se distra și a face sport, pentru odihnă sau tratament etc., iar în al doilea rând industria creată pentru satisfacerea tuturor serviciilor solicitate de turiști la locul de destinație, la un înalt nivel calitativ, și în condițiile protecției și conservării resurselor turistice, în special, și a mediului înconjurător, în general.

                   Deși turismul este determinat cel mai adesea de condițiile externe, dezvoltarea lui depinde de următorii factori care reflectă aspecte interne ale acestui fenomen:

– atractivitatea (naturală și/sau culturală)

– infrastructura de transport, comunicații, servicii edilitare

– baza materiala turistică (cazare, aprovizionare cu alimente, servicii)

– alți factori nu mai puțin importanți ca: publicitatea turistică, personalul turistic, structura organizatorică, atitudini

                   Industria turismului din UE generează mai mult de 5% din PIB-ul UE, cu aproximativ 1,8 milioane de întreprinderi care lucrează aproximativ 5,2% din totalul forței de muncă (aproximativ 9,7 milioane de locuri de muncă).

                   Când sectoarele conexe sunt luate în considerare, contribuția estimată a turismului la crearea PIB este mult mai mare: turismul generează indirect mai mult de 10% din PIB-ul Uniunii Europene și asigurând aproximativ 12% din forța de muncă.

                   Potențialul turistic al municipiului Oltenița se concentrează în special pe cursul fluviului Dunărea, reprezentative pentru turism fiind: oglinda de apă pentru croaziere, plimbări cu șalupa sau concursuri sportive, domeniu pentru pescuit sportiv, zona de plajă, fondul forestier adiacent cursului, pentru odihnă – recreere sau vânătoare sportivă, insula Albina, portul turistic, balta Valea Mare, malul râului Argeș, zona Dunărica, rezervația arheologică Gumelnița (I,II), aflată la marginea orașului, la jumătatea distanței dintre aceasta și balta Valea Mare, Muzeul de arheologie și istorie, Biserica de zid cu hramul “Sfântu Nicolae”, ctitorită în anul 1855, Turnul de apă, Biserica de lemn, Parcul central al orașului.

                   Acest potențial turistic insuficient exploatat se află la mai puțin de 70 km de București și la cca 200 km de municipiul Constanța și litoralul Mării Negre Conform datelor din Fișa localității obținută de la I.N.S. – Direcția Regionala de Statistica Călărași – la data de 01.07.2008 numărul total unităților de cazare este 3 (din care pensiuni turistice urbane – 1), numărul total al locurilor în unitățile de cazare fiind de 33 de locuri.

                   Totalul sosirilor în pensiuni turistice urbane este de 308 iar totalul înnoptărilor este de 686.

                   La nivelul municipiului Oltenița nu se poate vorbi de activitate turistică, diagnostic specific arealului central al Câmpiei Române, chiar dacă apropierea de capitală precum și prezența unor resurse turistice naturale ar constitui suficiente atracții pentru acest tip de activitate. Datele statistice înregistrează o slabă activitate turistică și spatii de cazare nesemnificative pentru o activitate turistică susținută. Resursele turistice identificate în arealul municipiului Oltenița sunt cu precădere cele naturale din care fac parte resursele peisagistice, resursele hidrografice și resursele faunistice.

                   Din categoria resurselor antropice se pot semnala situl arheologic datat eneolitic și aparținând culturii Gumelnița.

                   Infrastructura turistică este reprezentată doar de infrastructura de cazare, municipiul Oltenița neavând alte facilități turistice.

Dinamica sosirilor este fluctuantă în perioada 2006-2019, media perioadei fiind de 304,6 turiști sosiți.

Principalele atracții turistice locale din Municipiului Oltenița

                   Potențialul turistic al localității se concentrează în special pe cursul fluviului Dunărea, reprezentative pentru turism fiind:

1. oglinda de apă pentru croaziere, plimbări cu șalupa sau concursuri sportive;

2. domeniu pentru pescuit sportiv;

3. zona de plajă;

4. fondul forestier adiacent cursului, pentru odihna – recreere sau vânătoare sportivă;

5. insula Albina – pentru agrement (pescuit, picnic) la care se adaugă zonele din proximitatea orașului, propice activităților de agrement, pescuitului sportiv și sportului, respectiv:

6. portul turistic;

7. balta Valea Mare

8. malul râului Argeș

Resursele turistice antropice sunt concentrate în oraș, respectiv:

1. rezervația arheologică Gumelnița (I, II), aflată la marginea orașului, la jumătatea distanței dintre acesta și balta Valea Mare;

2. Muzeul de arheologie și istorie;

3. Biserica de zid cu hramul “Sfântu Nicolae”, ctitorită în anul 1855;

4. Turnul de apă.

                   Zona portului turistic, cea mai importantă pentru valorificare turistică este amplasată pe malul Dunării, la circa 1,5 km de oraș, unde se afla amplasate cele doua pontoane plutitoare de ancorare a navelor de pasageri. Zona deține numeroase atu-uri, printre care faptul că se află pe un promontoriu care oferă o imagine panoramică a cursului Dunării, pe o distanta de peste 5 km, este situată vis-a-vis de orașul bulgăresc Tutrakan, are ancorate în prezent două pontoane pentru acostarea navelor de pasageri sau de croazieră, are drum modernizat de acces din oraș, precum și utilități, apă, energie electrică, canalizare iar terenul permite realizarea unor construcții turistice și de agrement.

                   Zona Parc – Argeș este situată în continuarea parcului central al orașului, pe malul râului Argeș. Cuprinde atât o zonă liberă, propice unor amenajări pentru sport și agrement, cât și un lac propice pentru agrement și pescuit.

                   Avantajele acestei zone constau în suprafața mare de teren (55.000 mp), suprafață lac 20.000 mp, accesul foarte facil din oraș, apropiere de oraș, în continuarea parcului, existența în cadrul zonei a lacului cu potențial pentru amenajări pentru sport, cât și pentru agrement; statutul juridic cert, necesar redus de investiții pentru asigurarea infrastructurii. Parcul s-a extins cu o suprafață de 3,00 ha, proiect care este în curs de finalizare a amenajărilor.

                   Zona Balta Valea Mare este situată în partea de nord-est a orașului, aceasta fiind formată pe un vechi curs de apă. Este orientată N-S și are aproximativ 1,4 km lungime și o lățime medie de 100 m. În prezent este în cea mai mare parte colmatată și acoperită de vegetație (stuf). Accesul din oraș către zonă se poate face, fie pe DN 4 către București (3 km), iar de aici pe un drum nemodernizat (1-2 km), fie de pe DN 31 spre Călărași (2km), iar de aici pe un drum nemodernizat (2km). Avantajele se referă la suprafața mare a lacului și a zonei adiacente acestuia cu posibilități multiple de valorificare pentru activități turistice și de agrement, regimul de proprietate cert, respectiv suprafață aflată în patrimoniul Consiliului local Oltenița iar dezavantajele la lipsa infrastructurii generale (de acces, alimentare cu apă, canalizare), efortul investițional foarte mare pentru decolmatare și ecologizarea zonei.

Instituții și servicii publice

                   În anul 1970 în Oltenița populația orașului era de 20610 locuitori, din care 12.000 erau salariați. Aici existau atunci unități industriale mari ca Șantierul Naval unde lucrau 2529 muncitori, tehnicieni și ingineri, Filatura de fire și fibre sintetice cu 3000 de muncitori, Întreprinderea de industrie locală cu 11 unități de producție, și 2 cooperative meșteșugărești. Ca unități agricole în oraș exista o Cooperativă agricolă de producție cu 2525 ha, unde lucrau 500 de membri și o întreprindere agricolă de stat cu 1400 de salariați. Rețeaua comercială reunea 100 de magazine din care 34 erau magazine alimentare. În oraș erau 4 grădinițe de copii frecventate de 260 de preșcolari, 7 scoli generale frecventate de 2958 elevi și 2 licee cu 1861 elevi. Școala profesională avea 402 elevi. Activitatea culturală era susținută de Clubul Ş.N.O., Clubul Tineretului, 3 cinematografe, 8 biblioteci școlare, o bibliotecă orășenească, o bibliotecă a sindicatelor, Muzeul orașului ş.a.. Rețeaua sanitară era formată dintr-un spital cu 230 de paturi, 3 circumscripții, o policlinică și 3 farmacii.

În Oltenița sunt 3 licee, 6 școli gimnaziale și 6 grădinițe.

LICEE

1. GRUPUL ŞCOLAR DE ARTE și MESERII” ION GHICA”

2. GRUPUL ŞCOLAR” NICOLAE BĂLCESCU”

3. LICEUL NEAGOE BASARAB

ŞCOLI GIMNAZIALE

1. ŞCOALA NR. 1” SPIRU HARET”

2. ŞCOALA NR. 2

3. ŞCOALA NR. 3” MIRCEA ELIADE” + GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1

4. ŞCOALA NR. 4” CONSTANTIN DECULESCU” (această unitate de învățământ a fost desființată din cauza numărului prea mic de elevi pe care îl avea)

5. ŞCOALA NR. 5” A.D. GHICA” (GIMNAZIUL GHICA OLTENIŢA)

6. ŞCOALA NR. 6

SPITAL

1. SPITALUL MUNICIPAL

Ambulatoriu Integrat al Spitalului Municipal Oltenița

Serviciul Județean de Ambulanță

Unitatea medico-socială

CABINETE MEDICALE

C.M.I. Dr. Sarivan Maria

Cabinet Medical Individual de Pediatrie

C.M.I. Dr. SECATUREANU VICA

Cabinet Medical de Familie

C.M.I. DR. SMOCHINA SIMONA

Cabinet Medical Individual de Oftalmologie

C.M.I. Dr.DICULESCU ILEANA

Cabinet Medical de Familie

Oculomed Srl

Cabinet Medical de Oftalmologie

Psihomed Srl

Cabinet Medical de Neurologie

Anca Med

Cabinet Medical de Recuperare

C.M.A. BIO-DENT DR. CANTEMIR OCTAVIAN

Cabinet Medical de Stomatologie

C.M.I. Dr. Adascalita Igor

Cabinet Medical Individual de Pneumologie

C.M.I. Dr. Artenii Valeriu

Cabinet Medical de Chirurgie Generală

C.M.I. Dr. Cercel Felicia Marcel

Cabinet Medical Individual de Oncologie Medicala

C.M.I. Dr. Podosu Mihail

C.M.I. Dr. Fodor Maria

C.M.I. Dr. Rusu Mariana

C.M.I. Dr. Rusu Igor

C.M.I. Dr. Adăscăliţa Adelina

C.M.I. Dr. Costache Liviu

C.M.I. Dr. Baciu Daniela

C.M.I. Dr. Arteni Valeriu

C.M.I. Dr. Marinescu Lucian

C.M.I. Dr. Nicu Luminiţa

C.M.I. Dr. Păun Maria

C.M.I. Dr. Burlacu

C.M.I. Dr. Popescu Cristian

C.M.I. Dr. Constantinescu

S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.

Cabinet fizioterapie

S.C. SIDENT 2000 S.R.L.

Cabinet tehnica dentara

S.C. VETLIE S.R.L.

Cabinet veterinar / farmacie veterinara

S.C. ELITECITYDENT S.R.L.

Servicii stomatologice – Dr. Motrună Constantin / Dr. Motrună Mădălin Andrei

S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.

Laborator analize

S.C. SAM CRIS S.R.L.

Laborator analize

Anghel Violeta

Laborator tehnică dentară

FARMACII

Farmacia CATENA – S.C. MED SERV-UNITED S.R.L.

Farmacia GALENUS – PETRESCU

Farmacia GENTIANA – BAZACOPOL

Farmacia SOFIA FARM S.R.L.

Farmacia TEHNO FARM FLORINA

Farmacia VIOMED

Farmacia DROGHERIA SORANA

Farmacia S.C. COSTI FLOR TEHNO FARM S.R.L.

Farmacia S.C. MEDIA VET IMPORT-EXPORT S.R.L.

Farmacia DROGHERIA GREEN MED

Farmacia S.C. FARM CARMEN S.R.L.

Farmacia S.C. VIOMED FARM S.R.L.

MUZEE

MUZEUL CIVILIZAŢIEI GUMELNIŢA

Situat într-o zonă cu potenṭial turistic ridicat, datorită resurselor naturale bogate: păduri, bălṭi ṣi fluviul Dunărea, dar ṣi a instituṭiilor și a zonelor ce prezintă interes din punct de vedere turistic: Muzeul Civilizației Gumelnița, instituṭie ce deṭine obiective ṣi colecṭii de o valoare inestimabilă, unice în Europa ṣi în lume, clădirea monumet istoric a muzeului de pe str. Argeșului nr. 101, situl arheologic Gumelnița etc., municipiul va trebui să îşi reasume identitatea sa culturală, aceea de oraş dunărean, cu un patrimoniu cultural şi istoric bogat.

Clădirile monument istoric dar și altele din Mumnicipiul Oltenița sunt clădiri cu destinație culturală, industrială sau locuințe. Printre clădirile aflate într-o stare avansată de degradare, se numără: sediul vechi al Muzeului „Civilizației Gumelnița”, fosta „Casa a Creației”, Moara „Dunărea”, fostul cinematograf Flacăra etc.

În prezent, sunt necesare intervenții integrate, cât mai urgente, pentru a stopa degradarea clădirilor monument și pentru a prezerva ansamblul unitar și reprezentativ al zonei istorice din Municipiul Oltenița care afectează imaginea întregului oraș.

Cu toate că o parte din aceste spații cu valoare culturală și istorică pentru comunitate sunt în proprietate privată, autoritățile locale pot încuraja și pot susține revitalizarea acestora prin achiziție directă sau prin diverse pârghii fiscale, de reglementare sau finanțare, pentru inițiativele private de revitalizare culturală.

Totodată, este necesară convertirea funcțională în spații cu valențe culturale și reintroducerea în uz a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Oltenița pentru următoarea perioadă.

Ca obiective principale pentru domeniul cultural putem enumera următoarele:

  1. Valorificarea patrimoniului cultural imaterial (festivaluri, manifestări culturale naţionale şi internaţionale şi, mai ales, creaţie vie) şi conservarea/reabilitarea patrimoniului construit;
  2. Promovarea parteneriatului între operatori culturali, mediul de afaceri şi administraţia publică locală, care să susţină investiţiile în cultură şi în creaţia vie;
  3. Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului şi atragerea unui nou public;
  4. Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale la nivelul învăţământului preuniversitar;
  5. Punerea în valoare şi promovarea moştenirii culturale autohtone;
  6. Susţinerea sistematică şi continuă a participării la evenimente culturale naționale dar și internaţionale;
  7. Dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere şi extinderea cooperării în domeniul culturii.

STADION

Stadion – în stare avansata de degradare

BANCI

Banca Transilvania Oltenița, Sucursala Tineretului 82

BCR – Banca Comerciala Romana Oltenița, Sucursala Republicii 56

BRD GSG – Banca Romana pentru Dezvoltare Oltenița, Sucursala Republicii 39

CEC Bank Oltenița, Sucursala Argeșului 78

Raiffeisen Bank Oltenița, Sucursala Tineretului 121